vasemmalta ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä tunnustusten saajien edustajat markkinointiviestinnän asiantuntija Saana Ihamäki THLstä ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio ja Kuntaliiton strategiajohtaja Markus Pauni
19.10.2021

Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2021 Helsinki-avulle ja koronaviestinnän toimintaryhmälle

Kuvassa vasemmalta ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä, tunnustusten saajien edustajat markkinointiviestinnän asiantuntija Saana Ihamäki THLstä ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio ja Kuntaliiton strategiajohtaja Markus Pauni.

Avoimen hallinnon Demokratiatunnustuksen saivat tänä vuonna Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Helsingin seurakuntien yhteistyössä organisoima Helsinki-apu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön monikielisen ja –kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä.

Demokratiatunnustuksen teemana oli tänä vuonna koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot.

Helsinki-apu tarjosi ikäihmisille käytännön apua ja henkistä tukea yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille. Helsingin kaupungin ja seurakuntien rinnalla apua olivat toteuttamassa Suomen Punainen Risti, Helsinki Missio, Diakonissalaitos sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit.

Palveluja ei tartuntariskin vuoksi voitu järjestää totutulla tavalla. Yhteistyömallissa ikäihmisiltä itseltään kysyttiin aktiivisesti heidän tarpeistaan uudessa tilanteessa ja myös vastattiin näihin tarpeisiin. Mallissa eri taustaorganisaatioista tulevat ihmiset työskentelivät yhdessä ja työssä pystyttiin hyödyntämään kaikkien osallisten erityistä osaamista. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin kriisitilanteissa kuin normaalioloissa.

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat yli 70-vuotiaille pandemian alusta elokuun 2020 loppuun mennessä 67 902 puhelua. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi vapaaehtoiset soittivat noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

Monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä toteutti viestintää yli 20 kielellä. THL käynnisti monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmän maaliskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Myös työ- ja elinkeinoministeriö liittyi mukaan toimintaan. Toimintaryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa toimia, joilla monikielistä viestintää voidaan toteuttaa tehokkaammin ja saavutettavasti. Lisäksi se on luonut terveydenhuoltoon hakeutumiselle ohjeita, joiden tavoitteena on ollut varmistaa koko väestön pääsy palveluihin koronaepidemian aikana. Toimintaryhmä pyrkii kansalaisviestinnän yhdenvertaisuuden varmistamiseen kriisitilanteen aikana.

Tavoitteen saavuttamiseksi ryhmä on tehnyt läheistä yhteistyötä ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen avainhenkilöiden sekä monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. Heidän kauttaan on kartoitettu kohderyhmään kuuluvien ihmisten tiedontarpeita, purettu ongelmatilanteita ja rakennettu luottamusta viranomaistoimintaan. Viestinnän kohderyhmien jäsenet ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintää.

Demokratiatunnustuksella halutaan kiittää tunnustuksen saajia hyvästä työstä ja jakaa kokemuksia ja oppeja. Lisäksi tunnustuksen saaneita kannustetaan edelleen kehittämään omaa toimintaansa.

Lämpimät onnittelut voittajille!

Demokratiatunnustuksen saajaa sai ehdottaa kuka tahansa. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä kahdeksan ehdotusta tunnustuksen saajaksi. Jokainen näistä ehdotuksista oli hieno esimerkki korona-aikana kehitetystä toimintamuodosta, kiitos kaikille ehdotuksia tehneille! Tunnustuksen saajat valitsi valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajista koostuva raati. Tunnustus jaettiin Demokratiapäivän seminaarissa Helsingissä 13.10.2021.

Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaettiin nyt viidettä kertaa. Ensi vuonna jaetaan oikeusministeriön myöntämä Demokratiapalkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus ja oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaetaan vuorovuosin ja vaihtuvista teemoista.