28.9.2017

Avoimen hallinnon hankeryhmä

Avoimen hallinnon hankeryhmän tehtävänä on tukea toimeenpanoa ja kannustaa toimijoita avoimen hallinnon edistämiseen. Työryhmä seuraa myös avoimen hallinnon kansainvälistä kehitystä erityisesti OGP:n ja OECD:n kautta ja esittää tarvittaessa lisätoimenpiteitä. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.9.2017. Tapaamisessa luonnosteltiin toimeenpanosuunnitelmaa Avoimen hallinnon III toimintaohjelmaan. Toimeenpanosuunnitelman luonnos on kokonaisuudessaan seuraavan 27.10 kokouksen aiheena. Silloin pureudutaan myös erityisesti Avoin maakunta –sitoumusten toimeenpanoon.