19.8.2019

Avoimen hallinnon tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2023 lausunnoilla elokuun loppuun

Avoimen hallinnon IV toimintaohjelma on lausuntokierroksella (lausuntopalvelu.fi) elokuun loppuun asti. Toimintaohjelman tavoitteena on vahvistaa kaikkia kolmea keskeistä aluetta, jotka ovat olleet Suomessa avoimuuden edistämisen kivijalkoja. Nämä ovat avoimuus yhteisenä arvona, avoimuuden vahva lakipohja ja avoimuuden jatkuva kehittäminen. Vaikka kaksi ensimmäistä ovat Suomen vahvuuksia, on jatkuva kehittäminen välttämätöntä, ettei kehitys taannu. Jatkuvaan kehittäminen tarkoittaa, että hallinto tekee ja kehittää nykyisiä toimintatapojaan paremmiksi ja tekee vielä nykyistä enemmän avoimuuden, osallisuuden ja luottamuksen varmistamiseksi. Mutta se tarkoittaa myös uusien innovaatioiden tuomista hallintoon ja teknologian tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja vastaanottavaisuutta uusille ideoille.

Avoimuus ja osallisuus näkyvät vahvasti myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman lupauksissa politiikan uudistamisesta korostetaan uudenlaista vuorovaikutusta ja tarvetta kehittää  tapoja, joiden avulla yhä laajempi joukko olisi osana yhteiskunnan uudistamista. Hallitusohjelman mukaan uudenlainen vuorovaikutus tarkoittaa sekä ihmisten osallistumista julkisen hallinnon toimintaan huomattavasti nykyistä vahvemmin, että uusien vuorovaikutusmenetelmien etsimistä ja kokeilemista.

Avoimen hallinnon kansallinen toimintaohjelma laaditaan tällä kertaa nelivuotiseksi, jotta se voi parhaiten tukea hallitusohjelman tavoitteita koko hallituskauden ajan. Aiemmat kaksivuotiset ohjelmat ovat osoittautuneet aikajänteeltään lyhyiksi työn pitkäjänteisyyden ja todellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Toimintaohjelma rakennetaan kuitenkin niin, että sen puolivälissä tehdään tarkempi arviointi tavoitteiden toteutumisesta ja siitä onko tarvetta lisätä ohjelmaan uusia sitoumuksia. Samoin voidaan määritellä tarvittaessa uusia toimenpiteitä, jos joku tavoite ei ole toteutumassa suunnitellusti.

Avoimen hallinnon työ koskee koko julkista sektoria ja IV toimintaohjelma julkaistaan syyskuun lopussa.