24.9.2019

Avoimuus ja luottamus keskeisiksi osiksi julkishallintoa ja sen kehittämistä – ota uusi toimintaohjelma käyttöön

Avoimen hallinnon kansallinen toimintaohjelma vuosille 2019–2023 julkaistiin 24. syyskuuta Kouvolassa. Ohjelma koskee koko Suomen julkista hallintoa.

Suomi on mukana 79 maan avoimen hallinnon edistämisen kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership), jonka osana julkaistaan kansallisia toimintaohjelmia.

Suomen neljäs kansallinen Avoimen hallinnon toimintaohjelma julkaistiin Kouvolassa 24. syyskuuta. Uuden toimintaohjelman tavoitteena on tukea luottamuksen vahvistamista yhteiskunnan eri toimijoiden välillä ja auttaa varmistamaan kaikkien tasavertaiset osallisuusmahdollisuudet yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Suomen kansallisia ohjelmia on julkaistu vuodesta 2013 lähtien.

Avoimuuden kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä

Vaikka kansainvälisessä tarkastelussa Suomi on avoimuudessaan listojen kärjessä on jatkuva kehittäminen välttämätöntä. Jotta avoimuuden, osallisuuden ja luottamuksen toteutuminen voidaan varmistaa, tulee hallinnon toimijoiden kehittää nykyisiä toimintatapojaan määrätietoisesti ja jatkuvasti.

”Suomen vahvuuksia on, että avoimuus on meillä keskeinen, lainsäädännössäkin näkyvä arvo. Avoimuutta tulee kuitenkin vaalia, edistää ja parantaa koko ajan”, sanoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero Avoimen hallinnon toimintaohjelman julkaisun yhteydessä Kouvolassa.

Kansallisissa toimintaohjelmissaan Open Government Partnership -maat sitoutuvat edistämään avoimuutta kunnianhimoisesti. Suomen ohjelmassa on neljä sitoumusta.

1. Ensimmäisenä sitoumuksena on kestävän avoimuuden edistäminen, jolla sitoudutaan vahvistamaan muun muassa ymmärrettävyyttä, selkeän virkakielen ja selkokielen osaamista ja johdon ja henkilöstön sitoutumista avoimuuden edistämiseen.
2. Toisena sitoumuksena on laatia avoimen hallinnon strategia, joka otetaan käyttöön toiminnan ytimeen.
3. Kolmantena sitoumuksena on avoimuusrekisterin luominen, jolla vaikuttamistyötä tehtäisiin läpinäkyvämmäksi.
4. Neljäntenä sitoumuksena on avoimen datan ja erityisesti rajapintojen avaaminen, tiedon hyödyntämisen laatukriteereitä sekä eettisen ohjeistuksen luomista tekoälyn käyttöön.

Toimintaohjelma laadittiin avoimella prosessilla. Viimeisen vaiheen lausuntokierroksella saatiin 66 lausuntoa. Ohjelma on nelivuotinen vuosille 2019-2023 ja koskee koko julkista sektoria.

Avoimen hallinnon neljäs toimintaohjelma

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron puhe

Lausuntoyhteenveto

Avoimen hallinnon neljäs toimintaohjelma muokkausversio

 

Lisätietoja:

Finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087, katju.holkeri(at)vm.fi