8.4.2022

Avoimen hallinnon koulutus on laadittu yhdessä ja tulevaisuutta silmällä pitäen

Aloitin joulukuussa 2020 työn hallintopolitiikkayksikössä. Kyseessä oli sijaisuus ja yksi työalueistani Avoin hallinto. Avoimeen hallintoon liittyen minun toivottiin erityisesti selvittävän mahdollisuuksia avoimen hallinnon yleiskoulutuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Koulutuksen tarve oli tunnistettu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja sen laatiminen oli kirjattu Avoimen hallinnon IV toimintaohjelmaan. Pian selvisi, että meillä voisi olla mahdollisuus saada koulutusta varten rahoitus eOppivan toimituskunnalta, jos vain osaisimme perustella tarpeen riittävän hyvin.

Täytimme eOppivan pelikirjan. Kerroimme, että julkisen hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseen tarvitaan tukea sekä toimintakulttuurin muutoksessa että käytännön esimerkkien avulla. Totesimme, että avoimen hallinnon toteutuminen edellyttää, että se on jokaisen virkamiehen asia. Perustelimme myös, että avoin hallinto on edellytys luottamukselle julkiseen hallintoon ja laajemmin yhteiskunnassa. Toimituskunta myönsi kuin myönsikin meille rahoituksen ja koulutuksen tarkempi suunnittelu saattoi alkaa.

Aivan nollista ei tarvinnut lähteä liikkeelle, sillä olimme aloittaneet koulutuksen suunnittelun rinnalla avoimen hallinnon tukipaketin uudistamisen. Vanhojen sisältöjen päivittämisen lisäksi loimme kokonaan uusia sisältöjä pohjautuen avoimen hallinnon kahdeksaan osa-alueeseen. Tässä työssä saimme merkittävää tukea ja apua avoimen hallinnon työryhmän jäseniltä ja muilta verkostoiltamme. Koulutuksen runko muodostuikin tukipaketin yhdessä laadituista sisällöistä.

Koulutus on tehty tulevaa varten

eOppiva-prosessin kautta syntyi sujuvasti valmis koulutus, tehokkaasti, mutta mietittynä kokonaisuutena. Substanssitiedon lisäksi koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä siitä, miten avointa hallintoa ja sen osa-alueita voi edistää. Koulutus johdattelee myös pohtimaan avoimen hallinnon tulevaisuutta ja kutsuu mukaan seuraavan toimintaohjelman laatimiseen. Tulevaisuus voi yllättää, kuten olemme joutuneet huomaamaan. Oli maailmantilanne millainen hyvänsä, pärjäämme sitä paremmin, mitä enemmän luotamme julkiseen hallintoon, yhteiskunnan toimintaan ja toisiimme muuttuvissa olosuhteissa.

Koulutuksen laatiminen on vasta yksi pieni askel entistäkin avoimemman julkisen hallinnon kehittämisessä. Nyt tarvitaan käytännön tekoja sen eteen, että koulutus löytää kaikki hallinnossa työskentelevät ja muut kiinnostuneet. Sitä kautta ihmiset tunnistavat, mitä avoin hallinto heille merkitsee, ja kykenevät edistämään sitä sekä strategisella suunnittelupöydällä että käytännön työssä. Avoin hallinto on yhteinen voimavaramme tilanteessa kuin tilanteessa.

Matti Kuivalainen

Kiitos tuesta matkan varrella mukana olleille yksikkökavereille, avoimen hallinnon verkostoille ja eOppivan toimituskunnalle. Erityinen kiitos työryhmällemme Ira Alanko, Jan Bosas, Kristiina Heiskanen, Katju Holkeri ja Tuuli Kurkipää sekä Marjaana Laineelle koulutuksen toteutuksen ja tunnettuuden edistämiseksi.