Avoin hallinto, tiedon ja päätöksenteon avoimuus, kokemusasiantuntijuus, palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys, ymmärrettävyys.
11.5.2021

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu

Avoin hallinto tarkoittaa Oulussa kaikkea sitä, mikä tuo kuntaa ja sen toimintaa lähemmäs oululaista: mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin monen eri kanavan kautta, selkeää ja ymmärrettävää kieltä viestinnässä ja päätöksenteossa, entistä paremmin saavutettavia palveluita sekä kattavaa tietoa hallinnon toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä. Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin.

Oulussa on laadittu kaupungin avoimen hallinnon toinen toimintasuunnitelma vuosille 2021-23. Suunnitelmassa on osa-alueita, joiden kautta avoimuutta edistetään tavoitteellisesti. Suunnitelman konkreettisia toimenpiteitä ovat asettaneet hallinnon asiantuntijoiden lisäksi myös järjestöjen ja neuvostojen edustajat. Oulussa toimivia neuvostoja ovat maahanmuuttaja-, mielenterveys- ja päihdeneuvosto-, vammais- ja vanhusneuvosto. Myös nuorisovaltuusto ONE on aktiivinen toimija ja vuoden 2020 loppupuolella järjestetyissä nuorisovaaleissa valittiinkin uudet, nuoret vaikuttajat Ouluun.

Yhteinen tekeminen lisää dialogisuutta ja konkretisoi tavoitteita ja niiden arviointia. Oulun elämänkaariverkostojen kanssa pidettiin huhtikuun loppussa yhteinen avoimen hallinnon tapaaminen. Tapaamiseen osallistuivat myös Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon asiantuntijat. Tavoitteena oli arvioida avoimen hallinnon toimintasuunnitelman osa-alueen, kokemusasiantuntijuuden toteutumista Oulun kaupungin palveluissa. Hyvät käytännöt tuodaan esiin ja luodaan uusia yhteisen tekemisen tapoja. Tästä lähdemme liikkeelle ja luomme yhdessä uutta.

Hyvää kevättä kaikille!

Merja Niemelä, vuorovaikutussuunnittelija, Oulun kaupunki.

Merja Niemelä
vuorovaikutussuunnittelija
Oulun kaupunki