8.3.2022

Ei ole demokratiaa ilman avointa hallintoa

Kaikille avoin avoimuuskoulutuksemme eOppiva.fi:ssä valmistui maaliskuun alussa. Miksi avoimuuden edistäminen on oleellista, vaikka olemme siinä jo maailman parhaimmistoa?

Hallinnon avoimuus on yksi suomalaisen demokratian kulmakiviä. Oikeus saada tietoa, tulla kuulluksi ja vaikuttaa on Suomessa jokaisella. Avoin hallinto on meille myös voimavara ja rakentaa luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaan. Mutta se vaatii myös huolenpitoa, kehittämistä ja kykyä vastata maailman muutoksiin.

Mistä me sitten tarkkaan ottaen puhumme, kun puhumme avoimesta hallinnosta? Suomessa olemme määritelleet, että meille avoin hallinto tarkoittaa hallinnon toimien läpinäkyvyyttä, eettisyyttä, tilivelvollisuutta ja tiedon sekä palvelujen saatavuutta. Se tarkoittaa myös kansalaisten osallisuuden mahdollistamista päätöksenteon valmistelussa, palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Avoin hallinto merkitsee hallinnon vastaanottavaisuutta uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille. Avoimen hallinnon toimintatapa on väline parantaa demokratian laatua, jotta se paremmin vastaisi ihmisten tarpeisiin. Oulun kaupunki on tiivistänyt saman hienosti siihen, että Oulussa avoin hallinto tarkoittaa kaikkea, mikä tuo kuntaa ja sen toimintaa lähemmäs oululaista.

Käytännössä avoimuutta edistetään kahdeksalla työalueella. Julkisuus eli oikeus saada tietoa hallinnon toimista luo pohjan kaikelle, mutta tieto ei ole oikeasti avointa, jos se ei ole ymmärrettävää. Siksi ymmärrettävyyden eli selkeän kielen, selkokielen ja visualisoinnin edistäminen on noussut tärkeään osaan avoimuuden kehittämisessä. Tiedon saamisen lisäksi mahdollisuus osallistua on oleellista demokratian kannalta. Avoimen hallinnon työssä olemme halunneet erityisesti edistää suhteellisesti heikommassa asemassa olevien osallisuutta. Niiden, joiden ääni ei yhteiskunnassa yleensä kuulu tarpeeksi hyvin.

Hallinnossa avoimuus on perusarvo ja sen pitäisi näkyä kaikessa toiminnassamme. Siksi yksi työalue on avoin toiminta eli julkisen sektorin ihmisten tukeminen siinä, että kiireisen työn keskellä olisi mahdollista toimia aina arvojen mukaisesti ja kehittää avoimuutta edelleen. Avoimen hallinnon tukipaketti, avoimuuskoulutus ja avoimuuslautapeli on kaikki kehitetty juuri tähän tarkoitukseen,

Avoimuuden tukeminen ei kuitenkaan ole vain hallinnon tukemista ja oman toimintamme parantamista. Se on myös hallinnon toimimista mahdollistajana. Eli sitä, miten voimme tukea kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja poistaa esteitä sen toiminnan tieltä. Kansalaisyhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen ja kumppanuus ovat asioita, joita edistämään on luotu kansalaisjärjestöakatemia.

Avoin data on kuudes yhteinen työalueemme. Siinä tavoitteena tiedon käytön ja hyödyntämisen läpinäkyvyys sekä teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen. Käytännössä siis esimeriksi niin, että julkiset toimijat edistävät hallinnon avoimuutta avaamalla julkiset rajapinnat, mikäli ei ole erityistä syytä pitää niitä suljettuna.

Viestintä on ratkaisevassa roolissa, että ihmiset yhteiskunnassa saavat tietoa hallinnon toimista. Maailman muuttuessa julkiseen viestintään on tullut myös toinen näkökulma eli millä ja miten voimme taistella mis- ja disinformaatiota ja valeuutisia vastaan. Siksi vaikka viestintä on läpileikkaavasti kaikissa avoimen hallinnon työalueissa, niin se on myös oma edistettävä kokonaisuutensa.

Avoimen hallinnon tavoite on lisätä yhteiskunnassa eri toimijoiden luottamusta toisiinsa. Tutkimusten mukaan luottamus lisää elämänlaatua ja kasvattaa inhimillistä pääomaa. Ihmiset, jotka asuvat yhteistöissä ja yhteiskunnissa, joissa luottamuksen taso on korkea, ovat onnellisempia, terveempiä ja aktiivisempia. Siksi luottamus on niin keskeistä. On tärkeää myös aina muistaa, että avoimuus on kaksisuuntaista. On tärkeää, että myös hallinto luottaa kansalaisiin.

Emeritus professori Ari Salminen toteaa yhdessä kirjassaan avoimuudesta lääkkeenä eettiseen toimintaan. ”Monet tapaukset osoittavat kyllä sen, että lääke on hyvä, mikäli sitä käytetään eikä sitä voi nauttia koskaan liikaa. Epäeettiset käytännöt ovat salailun ja vaikenemisen kulttuuria.”

Ketkä sitten hallinnon avoimuutta edistävät? Vaikka meillä on siihen työryhmää, verkostoja, tukea ja merkittävää kansainvälistä yhteistyötä, niin viime kädessä se vaatii meidän kaikkien jatkuvaa ja kestävää sitoutumista avoimuuden edistämiseen. Tämän tueksi on tehty avoimuuskoulutuksemme eOppivaan. Jotta olisi helppo tapa päivittää osaamistaan ja sitä kautta toimintatapojaan.

Ei ole demokratiaa ilman avointa hallintoa. Eikä yhteiskunnan kehittäminen onnistu ilman ihmisten uskoa toimivaan demokratiaan ja hallintoon. Siksi niitä on vaalittava joka ikinen päivä.

 

Katju Holkeri

Finanssineuvos, yksikön päällikkö (kuvassa)

Katju Holkeri, kirjoittaja