28.9.2017

Community as Opportunity – Topoteekit välineeksi paikallishistorian tallentamisessa

Kansallisarkisto on mukana Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) -hankkeessa, jonka muodostavat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana. Hankkeessa on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä. Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen, ja kolmas digitoidun aineiston saatavuuden ja käytettävyyden kehittäminen.

CO:OP hankkeen (www.arkisto.fi/coop) puitteissa Kansallisarkisto on hankkinut liikkuvia digitointiasemia, joita kiinnostuneiden tahojen on mahdollista lainata käyttöönsä.

Digitaaliset tiedostot tallennetaan hankkeen perustamalle Topoteekki-alustalle (http://www.topotheque.eu/) sekä tarvittaessa osallistuvan tahon omalle tallennusvälineelle. Topoteekkiin tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat nähdä tietylle alueelle sijoittuvat kohteet.

Ivalossa järjestettävän digitointipäivän yhteydessä lanseerattu Saamenmaan Topoteekki on kolmas Suomessa. Aikaisemmin on julkaistu Säkylän ja Suodenniemen alueiden Topoteekit.