27.8.2021

Demokratiatunnustus 2021 – Ehdota tunnustuksen saajaa 17.9 mennessä!

Kuka julkisen hallinnon toimija ansaitsee tunnustuksen covid-19-poikkeusaikana kehitetystä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodosta?

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Tunnustuksen saajaksi voi ehdottaa julkisen hallinnon toimijaa, joka ansaitsee tunnustuksen covid-19-poikkeusaikana kehitetystä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodosta.

Tunnustuksella halutaan vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä nostamalla esiin pandemia-aikana kehitettyjä uusia toimintatapoja. Tavoitteena on myös jakaa tietoa tunnustuksen saavista toiminnoista esimerkkeinä hyvistä käytännöistä, joita voitaisiin ottaa käyttöön myös muualla. Tunnustus myönnetään nyt viidettä kertaa ja se jaetaan Demokratiapäivänä 13.10.2021.

Ehdotuksia voi lähettää 17. syyskuuta 2021 kello 12 asti sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen Valtiovarainministeriö/kirjaamo, PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

Valtiovarainministeriön yhteistyökumppaneita Demokratiatunnustuksen myöntämisessä ovat oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Katso valintakriteerit täältä

Vuoden 2019 Demokratiatunnustus myönnettiin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeelle ja Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminnalle.