17.10.2019

Demokratiutmärkelsen 2019 har beviljats projektet Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU) och Helsingfors stads stadslotsverksamhet

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund beviljade Demokratiutmärkelsen Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU-projektet) och Helsingfors stads stadslotsverksamhet vid Demokratidagen den 9 oktober 2019 i Helsingfors i centrumbiblioteket Ode.
Demokratiutmärkelsen beviljas aktörer eller organisationer som främjat demokrati och öppen förvaltning.
Det särkilda temat för 2019 års utmärkelse var främjandet av delaktighet.

Finansministeriets pressmeddelande om Demokratiutmärkelsen

Förslaget till pristagare inklusive motiveringar