24.4.2019

Ehdota avoimen hallinnon tavoitteita vuosille 2019-2023

Huhtikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin on mahdollisuus ehdottaa avoimen hallinnon seuraavaan
IV toimintasuunnitelmaan tavoitteita ja toimenpiteitä otakantaa.fi:ssä. Toimintasuunnitelma laaditaan aiemmista poiketen nelivuotiseksi, jotta voidaan paremmin varmistaa tavoitteiden kunnianhimo ja toimeenpano.