15.3.2021

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Avoimen hallinnon toimintaohjelma ei pidä sisällään kaikkea avoimen hallinnon eteen valtiolla ja kunnissa tehtävää työtä. Avoimuuden edistämiseksi tehdään päivittäin työtä laajalla rintamalla. Open Government Partnershipin (OGP) periaatteiden mukaisesti kansallinen toimintaohjelma sisältää keskeisiä toimintakaudella yhteisesti priorisoitavia kokonaisuuksia. Ohjelman tavoitteena on kuitenkin olla tiivis ja sisältää rajallinen määrä tavoitteita. Ohjelman kuluessa pyritään kuitenkin levittämään tietoa, hyviä käytäntöjä ja tukemaan kaikkea siitä muutakin avoimen hallinnon eteen tehtävää työtä, joka ei suoraan näy toimintaohjelman sitoumuksissa.

Neljännen avoimen hallinnon toimintaohjelman sitoumuksessa ”kestävä avoimuus” yhtenä toimenpiteenä on ”viestintä – Hyvien käytäntöjen jakaminen”. Toimenpiteen tavoitteena on, että kerätään ja nostetaan entistä paremmin näkyville kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja työkaluja avoimen hallinnon edistämisessä.

Toteutus

Hyvien käytäntöjen kerääminen julkiselta hallinnolta on avoimen hallinnon hakkeessa jatkuvaa toimintaa. Hallinnon hyviä käytäntöjä jaetaan avoimen hallinnon viestissä, joka julkaistaan kerran kuukaudessa. Hallinnon hyvät käytännöt viedään avoimen hallinnon internetsivuille osioon kokemukset. Internetsivuilla hyvien käytäntöjen kokemukset on jaoteltu viiteen eri teemaan, joita ovat ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta, hallinto mahdollistajana ja avoin data.

Hyvät käytännöt avataan kokemussivuilla vastaamalla kysymyksiin:

  • Mitä tehtiin ja miksi?
  • Mitä saatiin aikaiseksi?
  • Mitä jatkossa?
  • Lisätietoa

Jaa oma kokemuksesi

Mikäli tiedossanne on jokin tapaus tai käytäntö avoimeen hallinnon teemoihin liittyen, joka olisi hyödyllistä jakaa ja josta haluaisitte muun julkisen hallinnon tietävän, niin ottakaa yhteyttä. Oman viraston tai kunnan hyviä käytäntöjä voi lähettää osoitteeseen avoinhallinto(a)vm.fi. Halutessaan voi lähettää valokuvan, joka näkyy kokemustekstin yhteydessä.

Kokemuksia -sivu