Kuvituskuva. Mies kuulokkeilla.
19.10.2020

Kansalaisjärjestöakatemian materiaalit

Kansalaisjärjestöakatemian 2. osa, 25.3.2021

Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen treffitori

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian 2. osan torstaina 25.3.2021 klo 9.00-11.00. Tapahtuma järjestettiin verkossa Teamsillä.
Tapahtumaan kutsuttiin hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtimaan yhdessä sitä, miten hallinto ja järjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä. Mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa? Mitä yhteisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii? Missä hallinto ja järjestöt kohtaavat ja missä eivät?

Kansalaisjärjestöakatemian 2. osan keskustelut toimivat pohjana 1.10.2021 järjestettävälle seuraavalle osalle.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden yhteenveto

 

Kansalaisjärjestöakatemian 1. osa, 1.10.2020

Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10.2020 klo 9.30–15.00. Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä.

Tapahtuma tarjosi välineitä virkamiesten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Tilaisuudessa esiteltiin oppeja ja parhaita käytäntöjä niin lainsäädäntöprosesseista kuin ennakoimattomista, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativista tilanteista, kuten koronakriisistä. Yhteisten seminaariosuuksien lisäksi tilaisuudessa oli varattu aikaa pienimuotoisemmalle yhteiselle dialogille ja vuoropuhelulle. Kansalaisjärjestöakatemia auttaa ymmärtämään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen rooleja ja merkitystä demokratian ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Kansalaisjärjestöakatemia saa jatkoa keväällä, kun hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat kutsutaan verkostoitumaan kasvokkain Mariankatu 9:n kokouskeskukseen 25.3.2021 klo 9-12.

Tilaisuuden puhujien esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen moninaisuus ja rooli demokratiassa

Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti
Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Elina Varjonen, Kansalaisareena

Puheenvuoroissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen merkitystä demokratialle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osuudessa avataan kansalaisjärjestöjen työn laajuutta ja niiden eri rooleja yleishyödyllisinä toimijoina ja palveluntuottajina. Osuudessa esitellään kansalaisjärjestökentän eri sektorit, toimintatavat ja yhteistoiminnan mallit.

Apua omaan työhön: kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyön välineet ja mahdollisuudet

Miten nuoret pääsevät mukaan? Janika Takatalo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Vuoropuhelua ja verkostoitumista yhteistyö voimavarana koronakevään ruoka-avussa, Reetta Nick, Ruoka-apu.fi
Apua omaan työhön: kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyön välineet ja mahdollisuudet, Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto

Puheenvuoroissa avataan kansalaisjärjestöjen merkitystä valtionhallinnolle – sekä sektoreittain että niiden yli, valtakunnallinen ja alueellinen ulottuvuus huomioiden. Lisäksi keskustellaan siitä, miten virkamiehet voivat tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Kysymystä avataan käymällä läpi oppeja, epäonnistumisia ja parhaita käytäntöjä. Koronakriisin esimerkkiä käytetään havainnollistamaan konkreettisen yhteistyön merkitystä ennakoimattomissa, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativissa tilanteissa.

Linkit esitysten tallenteisiin

Alla olevista linkeistä avautuu kunkin puhujan esityksen videotallenne.

Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti
Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Elina Varjonen, Kansalaisareena
Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto
Janika Takatalo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Reetta Nick, Ruoka-apu.fi
Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto
Keskustelu yhteistyöstä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kesken – oppeja, kokemuksia ja näkemyksiä tulevasta
Malja Miina Sillanpäälle ja yhteistyölle

Kansalaisjärjestöakatemian raportti

Raportin lopussa on hallinnon ja järjestöjen yhteisten dialogien yhteenvedot.

Kansalaisjärjestöakatemian raportti

Kansalaisjärjestöakatemia järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Kansalaisareena
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Näkövammaisten liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Suomen Punainen Risti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Oikeusministeriö