15.12.2017

Kansalaisten osallisuus vahvasti mukana OECD:n innovaatiokonferenssissa

OECD järjesti laajan julkisen sektorin innovaatiokonferenssi marraskuun lopulla (20.-21.11.2017). Konferenssi tarkasteli niin järjestelmien, kulttuurin kuin teknologiankin muutosten vaikutuksia 21.vuosisadan hallintoon. Samaten konferenssissa esillä oli innovaatiotyökaluja ja –metodeja. Julkisen hallinnon tulevaisuuden roolia ja innovaatioiden roolia siinä käytiin läpi konferenssin eri työpajoissa. Kansalaisten osallisuuden eri näkökulmat olivat vahvasti esillä läpi koko konferenssin. Lisätietoja ja muun muassa videotaltiointeja konferenssista http://www.oecd.org/gov/innovative-government/innovation-conference-november-2017.htm. OECD:n Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) löytyy osoitteesta www.oecd.org/opsi