Välittömät tavoitteet

Kansallisten dialogien välittömät tavoitteet • Tarjota kansalaisille mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja keskustella tärkeistä aiheista raken-tavasti ja avoimesti. • Rakentaa osallistujien kokemusten kautta julkishallintoa ja muita toimijoita hyödyttävää ym-märrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.