Keskustelijat

Keskustelijat:   • Osallistuvat eri keskustelunjärjestäjien keskusteluihin tuoden keskusteluihin mukaan omat kokemuksensa aiheesta • Pääsevät käsittelemään omia kokemuksiaan rakentavasti dialogissa