Keskustelijat

Keskustelijat:   • Osallistuvat eri keskustelunjärjestäjien keskusteluihin tuoden mukaan omat kokemuksensa aiheesta • Pääsevät käsittelemään omia kokemuksia rakentavasti dialogissa