Keskustelun järjestäjät

Keskustelun järjestäjät: Kolmenlaisia järjestäjiä: vakijärjestäjät, aiheen mukaiset ja avoimella kutsulla   • Varaavat tilan tai alustan • Kutsuvat keskustelijat • Fasilitoivat/ohjaavat ja kirjaavat keskustelun  • Toimittavat kirjauksen • Viestivät keskustelusta • Hyödyntävät kirjauksia ja yhteenvetoa • Haastavat muita mukaan keskustelunjärjestäjiksi