Operatiivinen ydinryhmä

Operatiivinen ydinryhmä: • Käynnistää, suunnittelee ja koordinoi kokonaisuutta • Kartoittaa ja päättää aiheen • Kutsuu, innostaa, sitouttaa ja kiittää keskustelunjärjestäjät • Laatii materiaalit • Perehdyttää ja sparraa • Kokoaa ilmoittautumiset ja kirjaukset • Analysoi kirjaukset ja vastaa yhteenvedon laatimisesta • Julkaisee ja välittää yhteenvedon • Tiedottaa ja viestii • Arvioi ja kehittää kokonaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa