Yhteenvedon hyödyntäjät

Yhteenvedon hyödyntäjät:   • Hallinto hyödyntää syntynyttä ymmärrystä päätöksenteon ja politiikkatoimien valmistelussa, tulevaisuus- ja ennakointityössä ja hallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamisessa • Keskustelun järjestäjät, keskustelijat ja muut tahot hyödyntävät yhteenvetoa omien tarpeidensa mukaan.