Yhteenvedon hyödyntäjät

Yhteenvedon hyödyntäjät:   • Hallinto hyödyntää syntynyttä ymmärrystä: päätöksenteon ja politiikkatoimien valmistelussa, tulevaisuus- ja ennakointityöhön ja hallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuoropuheluun ja yhteistyöhön • Muut organisaatiot oman tarpeensa mukaan • Lukijat omien intressien mukaan