Dialogien aiheenvalinta

Dialogien aiheenvalinta • Operatiivinen ydinryhmä järjestää avoimen keskustelutilaisuuden, jossa kartoitetaan ehdotuk-sia tulevan Kansallisen dialogin aiheelle. Kutsua levitetään laajasti Kansallisen dialogin toimijoi-den verkostoissa. • Aiheen valintaa koskeva tilaisuus järjestetään dialogina, jonka pääkysymys on: ”Mistä aiheista Suomessa tulisi käydä seuraavaksi laajaa ja kaikkia kansalaisia koskettavaa dialogia?” • Tilaisuuden jälkeen operatiivinen ydinryhmä valitsee aiheen seuraavien kriteerien avulla: • Suomessa tarvitaan lisää monipuolista ymmärrystä aiheesta • aihe koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia koko valtakunnan tasolla • aiheen käsittely ei sulje pois mitään tiettyä ihmisryhmää • laajempi ymmärrys aiheesta hyödyttää myös julkishallintoa