Prosessikuva

Kansallisen dialogin prosessi yhdeltä keskustelukierrokselta: Päätös järjestää kansallinen dialogi; Aiheen valinnan organisointi, päättäminen ja muokkaus; Keskustelunjärjestäjien kutsumateriaalien teko; Keskustelunjärjestäjien kutsuminen, innostaminen ja sitouttaminen; Ilmoittautumisten koordinointi ja lisäinfon antaminen; Dialogin materiaalien tekeminen; Keskustelunjärjestäjät kutsuvat keskustelijat; Keskustelunjärjestäjät varaavat fasilitaattorin/ohjaajan, kirjurin ja paikan/alustan; Keskustelunjärjestäjien perehdytys ja sparraus; Kansallisen dialogin päivä - eri toimijoiden dialogit; Kirjausten kokoaminen; Kirjausten analysointi ja yhteenvedon koostaminen; Yhteenvedon julkaisu ja siitä viestiminen; Yhteenvedon välittäminen valtion ja kuntien hallinnolla; Yhteenvedon hyödyntäminen; Keskustelukierroksen toteutuksen arviointi ja kehittäminen.