Soveltaminen

Mallin muu hyödyntäminen ja skaalaus

Erilaiset toimijat voivat vapaasti hyödyntää ja soveltaa Kansallisten dialogien mallia. Mallia itsenäisesti hyödynnettäessä on käytettävä määrittelyä ”Kansallisen dialogin sovellus”. Tällaisina Kansallisen dialogin sovelluksina voidaan pitää esimerkiksi Suurta luontodialogi-päivää sekä Demokratian puolustusdialogeja.

Kansallisen mittakaavan lisäksi mallia on mahdollista skaalata molempiin suuntiin: kohdentaa paikallisesti tai esimerkiksi tietyn sektorin tai toimialan puitteissa, tai laajentaa kansainväliseksi keskustelusarjaksi. Suomen ensimmäinen Kansallisten dialogien esimerkki, Poikkeusajan dialogit, toteutui valtakunnallisena, koko maan kattavana keskustelusarjana.

Kansallisten dialogien eri muodot voidaan jakaa perusmalliin, kriisimalliin ja yksittäisen tai useamman toimijan itsenäisesti toteuttamaan valtakunnalliseen tai suppeampaan malliin. Perus- ja kriisimallissa toiminnan käynnistää ja koordinoi operatiivinen ydinryhmä ja näitä kutsutaan Kansallisiksi dialogeiksi.

Jos haluatte käynnistää Kansallisen dialogin sovelluksen ole tarvittaessa yhteydessä tällä lomakkeella.

Käynnistys

Kansallisien dialogien käynnistämiseen suositellaan mallia luomassa olleen Operatiivisen ydinryhmän järjestäytymistä ensimmäiseksi Operatiiviseksi ydinryhmäksi ja toiminnan käynnistämistä elokuussa 2022. Syyskaudella on tarkoitus viimeistellä kokonaisuus, koota Vakiojärjestäjien ryhmä sekä valmistella ja käynnistää kevätkaudelle 2023 ensimmäinen varsinainen Kansallinen dialogi.

Syyskaudella 2022 Kansallisen dialogin mallia pilotoidaan Sisäministeriön Maahanmuuttodialogeilla.

Kansainvälinen näkökulma

Kansallisten dialogien eri keskusteluihin on mahdollista aiheesta riippuen kutsua ja osallistua myös kansain-välisiä keskustelunjärjestäjiä ja keskusteluun osallistujia. Näin on ollut myös Poikkeusajan dialogeissa ja Demokratian puolustusdialogeissa. Kunkin keskustelunaiheen valinnan ja valmistautumisen yhteydessä punnitaan, onko aihe sellainen, että siihen pyritään aktiivisesti saamaan mukaan myös kansainvälistä keskustelua. Ulkosuomalaisten osallistuminen ulkomailta on mahdollista muun muassa avoimiin virtuaalisiin dialogeihin osallistumalla. Tavoitteena on, että viestintä dialogikierroksista tavoittaa mahdollisimman hyvin myös heitä.

Kansainvälisen näkökulman toinen puoli on, että Kansallisten dialogien malli on myös vapaasti muiden maiden hyödynnettävissä. Mallin kuvaus käännetään englanniksi ja siitä viestitään aktiivisesti myös muiden maiden kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon toimijoille. Mallia on jo esitelty muun muassa OECD:n avoimen hallinnon työryhmälle.

Kansalliset dialogit – Kansallisten dialogien tavoitteet ja periaatteet – Kansallisten dialogien toimintamalli – Kansallisten dialogien toimijatMallin jatkokehitys/evoluutioYhteystiedotTausta ja raportti