Osallisuuden laatu ja arviointi

Osallisuuden laadun arvioinnissa voi huomioida useita näkökulmia. Läpileikkaavana teemana on lasten ja nuorten kokema osallisuuden tunne, jota voidaan arvioida vain kysymällä asiaa heiltä itseltään.

  1. Osallisuusprosessien tulisi kasvattaa lasten ja nuorten kokemaa osallisuuden tunnetta.
  2. Osallistamisessa kertynyt tieto saatetaan selkeään muotoon ja sijoitetaan osaksi päätöksenteon tietopohjaa.
  3. Lapsia ja nuoria kannattaa kutsua esittelemään näkökulmiaan, kun teemasta eri instansseissa puhutaan.
  4. Osallisuuden vaikuttavuutta päätöksentekoon arvioidaan ja edistetään systemaattisesti.
  5. Havaitusta vaikuttavuudesta tiedotetaan osallistuneille tahoille.
  6. Osallisuusprosessit tuovat organisaatioon tietoa paitsi sisällöistä, myös menetelmistä. Organisatorinen oppiminen tulisi saattaa tietoon muille osallistumista organisoivalle tahoille kollektiivista oppimista varten.
  7. Osallisuuden laatuun vaikuttavat myös rakenteelliset tekijät, kuten millainen valmius eri organisaatioilla on toteuttaa kuulemisia säännöllisesti ja monipuolisesti niin yksilöitä kuin ryhmiäkin kuullen.
  8. Myös osallisuusprosessit voidaan toteuttaa yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa.

Katso lisää:

Nuorten osallisuuden laatukriteerit: www.nuoretjaosallisuus.fi

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa. Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa: https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2019/11/nuorten_osallisuudesta_elinvoimaa_oske_sivut.pdf