Osallistuva budjetointi

Mistä on kyse ja miksi se on tärkeää?

Siilinjärven kunnassa halutaan tuoda kuntalaisille uusia osallistumisen keinoja, sillä tällä hetkellä käytössä olevat keinot koetaan osittain vaikeasti saavutettaviksi ja tietyllä tapaa myös vanhanaikaisiksi. Tästä syystä Siilinjärvellä kokeillaan ja pilotoidaan parhaillaan ensimmäistä osallistuvaa budjetointia digitaalisella alustalla, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta.

Mikä toimii ja mitä on saatu aikaiseksi?

Saimme kuntalaisilta osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa 122 ideaa, jota pidämme erittäin upeana määränä ensimmäiselle kerralle. Ideoiden jättäminen mahdollistettiin myös paperilomakkeella, mutta digitaalinen osallisuusalusta otettiin kuntalaisten keskuudessa erittäin hyvin vastaan ja siellä syntyi myös mukavasti keskustelua jätetyistä ideoista. Otimme myös heti alusta alkaen vahvasti mukaan erilaiset sidosryhmät, esimerkiksi nuoret, vanhus- ja vammaisneuvosto, paikalliset yhdistykset jne.

Yksi syy digitaalisen osallisuusalustan valitsemiseen oli myös läpinäkyvyys. Kun kuntalainen jättää kuntaan palautteen tai tekee aloitteen, niin on melko vaikeaa seurata miten asian käsittely etenee. Osallistuvassa budjetoinnissa on mahdollista koko ajan seurata missä vaiheessa prosessi on menossa, miten omaa ideaa on kommentoitu niin kuntalaisten kuin kunnan asiantuntijoiden puolesta ja miten idealle lopulta käy. Tämä on haastanut myös kunnan asiantuntijoita mukaan uudenlaiseen prosessiin.

Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?

Siilinjärven kunnan ensimmäinen osallistuva budjetointi huipentuu huhtikuussa äänestysvaiheeseen, jolloin kuntalaiset äänestävät kaikista äänestykseen edenneistä ideoista ja voittajaideat kunta sitoutuu toteuttamaan. Osallistuvan budjetoinnin jatkoa on tarkoitus pohtia Siilinjärvellä tämän ensimmäisen prosessin jälkeen, mutta jo tässä vaiheessa voi todeta, että se on saanut kuntalaisten keskuudessa erittäin positiivisen vastaanoton ja prosessin eri vaiheita on seurattu suurella mielenkiinnolla. Tiedämme myös sen, että kuntamme kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista seurataan mielenkiinnolla myös muissa Pohjois-Savon kunnissa ja paikallisissa medioissa.

Lisätietoa: Siilinjärven kunnan digitaalinen osallisuusalusta osallistu.siilinjarvi.fi