24.4.2019

”Kuka luottaa ja kuinka paljon?” Demokratia, luottamus ja hallinto -seminaari ja luottamusraportin julkistamistilaisuus 16.5.2019

Valtiovarainministeriö julkaisee 16.5.2019 ajankohtaisen luottamusta eri näkökulmista tarkastelevan tutkimusraportin Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut (toim. Maria Bäck ja Elina Kestilä-Kekkonen). Tutkimusraportti on syntynyt suomalaisten yliopistojen, tutkimushankkeiden ja johtavien luottamustutkijoiden yhteistyönä. Julkistamistilaisuudessa raportin kirjoittajat esittelevät keskeiset tutkimustuloksensa ja keskustelevat virkamiesten kanssa hallinnon roolista luottamuksen vahvistamisessa.

Tapahtuma järjestetään torstaina 16.5.2019 klo 10.00 – 15.00 valtiovarainministeriön auditorio Pajassa, os. Mariankatu 9, Helsinki.

Seminaarin ohjelma:

10.00–10.15    Avaussanat: Luottamus monimutkaistuvassa maailmassa. Dekaani Matti Sommarberg, johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto.

10.15–11.00    Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut -raportin esittely.  Professori (vt.) Elina Kestilä-Kekkonen, Turun yliopisto, Tutkijatohtori Maria Bäck, Åbo Akademi.

11.00–12.00    Luottamuksen ja epäluottamuksen trendit.  Kansalaiset, professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto, Prosessit, professori Åsa von Schoultz, Helsingin yliopisto, Instituutiot, professori Tapio Raunio, Tampereen yliopisto.

12.00–13.00    Lounas ja kahvi

13.00–13.30    Dialogi: Luottamuksen polut hallintoon – hallinnon polut luottamukseen. Professori Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto,  Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö.

13.30–14.30    Keskustelu: Hallinto luottamuksen kuiluissa. Fasilitaattori: professori Hanna Wass, Helsingin yliopisto. Keskustelijat: Elina Kestilä-Kekkonen, Turun yliopisto, Liisa Raevaara, Kotimaisten kielten keskus, Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto ja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö.

14.30–15.00    Yhteenveto ja luottamusteema Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö.

Tapahtuma on jatkoa valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston vuotuisille yhteisseminaareille. Voit ilmoittautua seminaariin seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/7D60AA989FA8FE06

 

Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut luo yleiskatsauksen poliittisen luottamuksen viimeisimpään tutkimukseen, mutta myös herättää keskustelua siitä, missä määrin eriytymiskehityksestä poliittisessa ja sosiaalisessa luottamuksessa tulisi olla huolissaan. Kuinka paljon luottamusta yhteiskunta tarvitsee toimiakseen sekä kokonaisuudessaan että eri väestöryhmissä? Sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset osoittavat Suomen olevan lähes kaikilla sosiaalisen ja poliittisen luottamuksen mittareilla kärjessä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Tarkasteltaessa väestöryhmien välisiä eroja kuva kuitenkin muuttuu: yleinen yhteiskunnan ja osallistumisen eriarvoistumiskehitys on tarttunut myös luottamukseen.

Politiskt och socialt förtroende: vägar, trender och klyftor bidrar med en överblick över den senaste forskningen om politiskt förtroende, men den väcker också diskussion om huruvida vi borde vara bekymrade över ojämlikhetsutvecklingen när det gäller politiskt och socialt förtroende. Hur mycket förtroende behöver samhället för att fungera som helhet och i olika samhällsgrupper? Både nationella och internationella undersökningar visar att Finland – tillsammans med de övriga nordiska länderna – placerar sig på toppen när det gäller nästan alla mått på politiskt och socialt förtroende. När man emellertid ser på skillnader mellan olika samhällsgrupper förändras bilden: ojämlikhetsutvecklingen som berör samhället och deltagandet i allmänhet ser ut att ha smittat av sig även på förtroendet.