22.11.2018

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 2018

Helsingissä 16.11.2018 järjestettiin Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä, teemoinaan kansallisen lapsistrategian valmistelu, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi. Hallituksen käynnistämän kansallisen lapsistrategian valmistelun tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava poikkihallinnollinen strategia. Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman yhtenä tavoitteena on huolehtia osallisuuden esteettömyydestä ja osallisuusmahdollisuuksien saavutettavuudesta. Huomiota kiinnitetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, kuten lasten ja erityisryhmien osallisuusmahdollisuuksien vahvistamiseen.

Lapsivaikutusten arviointi lisää lasten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta. Lapsibudjetointi tarkoittaa talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta hallinto- ja toimialarajat ylittäen.

Alta löytyvät tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden avaus

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen videotervehdys

 Kärkihankkeista strategiaan

Johdanto päivän teemaan: Lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon välineinä

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsistrategian valmistelu

Lapsistrategian valmistelun projektipäällikkö Marianne Heikkilä, sosiaali- ja terveysministeriö/opetus- ja kulttuuriministeriö

Lapsitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Kokemuksia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta

Hankepäällikkö Hanne Kalmari, sosiaali- ja terveysministeriö

Mahdollisuudet Suomelle – kansliapäälliköiden näkemyksiä hallitusvaihdokseen,

Johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia


Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi käytännössä

Miten lapsivaikutusten arviointi toteutetaan? THL:n ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin

Projektipäällikkö Kati Honkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon apuna

Sivistysjohtaja Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Kokemuksia lapsibudjetoinnista

Kehittämis- ja laatuasiantuntija Suvi Nuutinen, Oulun kaupunki


Evästykset seuraavalle hallituskaudelle

Virkamiespuheenvuoro

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö

 

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän pöytäkeskustelut