30.10.2020

Lapset, korona ja talous

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 2020

Avoin hallinto -hanke kutsuu kaikki asiantuntijat, säädösvalmistelijat, virkamiehet ja päätöksentekijät joka syksyiseen Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivään torstaina 19.11.2020 kello 13.00-16.00. Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina ja osallistumislinkki lähetetään erikseen kaikille ilmoittautuneille.

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä tarkastellaan koronapandemiaa lasten ja talouden näkökulmista. Koronapandemialla voidaan olettaa olevan useita kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnille, terveydelle ja oppimiselle niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Monet lapsiin ja nuoriin kohdistuvat pitkäaikaisseuraukset välittyvät perheiden taloudellisen niukkuuden kautta. Koronakriisin vaikutukset voivat myös ulottua aiemmin hyvin pärjääviin perheisiin ja vielä syntymättömiin sukupolviin. Millaisia nämä vaikutukset ovat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä meidän pitäisi tehdä niiden ehkäisemiseksi?

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Tilaisuuden juontaa finanssineuvos Johanna Nurmi valtiovarainministeriöstä.

13.00 Tilaisuuden avaus, valtiosihteeri Maria Kaisa Aula

13.15 Koronapandemialla on huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13.40 Koronakriisi, jälkihoito ja jälleenrakennus
Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö

14.05 Laman seurauksista lapsiin ja nuoriin, pitkän aikavälin näkökulma.
Osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus

14.30 Miten palvelujärjestelmään tehdyt leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä?
Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA.

14.55 Tauko

15.05 Kommentaattoridialogi

  • Erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto
  • Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto
  • Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, Suomen Punainen Risti
  • Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15.35 Yhteenveto ja loppukeskustelu
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

16.00 Tilaisuus päättyy

Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä linkistä 16.11. mennessä.

Lisätietoja: avoinhallinto.fi ja avoinhallinto@vm.fi