26.10.2017

Lobbausrekisteriselvityksen TEAS-haku käynnissä

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat 2018 on avattu haettaviksi. Hakuaika päättyy 9.11.2017. Yhtenä haettavana kohteena on kansainvälinen vertailu lobbausrekistereistä ja niiden toteuttamistavoista (kohde 5.4)

Lobbausrekisterin tarpeellisuuden arviointi kirjattiin tavoitteeksi Suomen avoimen hallinnon II kansalliseen toimintasuunnitelmaan. Lobbausrekisterin toteuttamiseen on kansainvälisesti monentyyppisiä vaihtoehtoja. Suomen nykytilan ja tiukasti säännellyn rekisterin väliin mahtuu
erityyppisiä vaihtoehtoja. Monissa OECD-maissa on viime vuosina perustettu lobbausrekisterejä. Näistä on erilaisia kokemuksia. Myös Suomessa käydään lobbausrekisteristä jatkuvaa ja vilkasta julkista keskustelua. Kansainvälinen vertailutieto ratkaisumalleista ja kokemuksista on hyödyllistä, kun arvioidaan lobbausrekisterin tarvetta, toimintavaihtoehtoja ja jatkoaskelia. Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus, sekä viestintä ja tiedonhallinta.

Tietokayttoon.fi