27.2.2019

Luitko valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron luvun 7?

Valtiovarainministeriö julkaisi 4.2.2019 virkamiespuheenvuoron Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta. Puheenvuorosta käyty julkinen keskustelu on keskittynyt kestävyysvajeeseen, työllisyysasteeseen ja julkisen talouden sopeutustarpeeseen. VM pohtii virkamiespuheenvuorossaan kuitenkin myös hallintopolitiikan lähtökohtia, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Puheenvuoro painottaa, että avoimen hallinnon edistämisen tulee olla jatkossa yhä vahvemmin osa hallinnon toimintaa ja uudistustyötä.

VM:n virkamiespuheenvuoro nostaa luottamuksen vahvistamisen hallinnon kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi. Luottamus on yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Puheenvuoron mukaan hallinto voi vahvistaa luottamusta toimilla, jotka edistävät eettisesti kestävää toimintaa, avoimuutta ja osallisuutta. Hallinnon tulee parantaa kaikkien toimijoiden osallisuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen. Tiedon ymmärrettävyys on erityisen tärkeää, sillä ilman sitä tieto ei ole aidosti julkista. Virkamiespuheenvuoro korostaa myös, että organisaatioille on tarjottava tukea avoimuuden edistämisessä ja virkamiesten osaamista on vahvistettava. Näin avoimen hallinnon periaatteet voivat toteutua nykyistä kattavammin kaikessa hallinnon toiminnassa.

Kutsumme kaikki tutustumaan tarkemmin VM:n virkamiespuheenvuoron lukuun 7 ja osallistumaan keskusteluun. Voit vaikuttaa avoimen hallinnon edistämiseen osallistumalla avoimen hallinnon IV kansallisen toimintaohjelman valmisteluun.

Aiheesta lisää: ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkion virkamiespuheenvuoroon liittyvä kolumni Hyvä hallinto ei ole itsestäänselvyys, eikä uudistuminen tapahdu itsestään.