27.2.2019

Miten selkokielen avulla voidaan tukea kielellisesti heikossa asemassa olevia?

Selkokeskus ja Kotimaisten kielten keskus järjestivät Kieli ja syrjäytyminen –seminaarin 8. helmikuuta 2019 valtiovarainministeriössä Helsingissä. Seminaarissa pohdittiin, miten selkokielen avulla voidaan tukea ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. Seminaarissa julkaistiin myös uusi selkokielen tarvearvio, selkokielen toimenpideohjelma sekä uusi opas selkokielestä. Asian tärkeydestä kertoo jo se, että seminaarisali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Selkokeskuksen mukaan Suomessa on 650 000–750 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokielistä viestintää. Viime vuosina selkokielen tarve on kasvanut nopeasti etenkin maahanmuuton myötä. Selkokielen tarve lisääntyy myös väestön ikääntyessä sekä lukutaidon heikkenemisen johdosta. Selkokielen uuden tarvearvion perusteella selkokieltä tarvitsevat ihmiset ovat Suomen suurin kielellinen vähemmistö.

Seminaarin esitykset: https://selkokeskus.fi/selkokeskus/kieli-ja-syrjaytyminen-seminaari/