24.4.2019

OECD:n Avoimen hallinnon arvioinnit Biskajan alueesta ja Argentiinasta valmistuneet

Biskajan provinssilla Espanjassa on vahva autonomia. Biskajan hallinnossa on vahva osallisuuden perinne erityisesti sosiaalipuolella. Poliittisen johdon sitoutuminen avoimen hallinnon edistämiseen on myös voimakasta ja muutamana viime vuotena on tehty paljon avoimuuden edistämiseksi. OECD korostaa kuitenkin arvioinnissaan, että toimintaohjelman lisäksi Biskajassa tarvittaisiin laajempaa kokoavaa avoimen hallinnon strategiaa. Toinen keskeinen suositus on luoda vankemmat institutionaaliset puitteet, joilla varmistetaan avoimen hallinnon kestävä ja tehokas toimeenpano. Yksi osa tätä on virkamiesten avoimen hallinnon lukutaidon lisääminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että avoimen hallinnon periaatteet näkyvät kaikessa toiminnassa. Virkamiesten osaamista esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja osallisuuden edistämisessä vahvistetaan. Biskajan avoimen hallinnon arviointityössä olivat mukana vertaisarvioijina Suomi ja Buenos Airesin kaupunki Argentiinasta. Suomalaisina arvioitsijoina toimivat Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä ja Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.

Avoimen hallinnon vahvistaminen on yksi Argentiinan nykyhallinnon keskeisistä painopisteistä. Myös Argentiinassa OECD suosittaa kokonaisvaltaisempaa avoimen hallinnon strategiaa. Nykyisellään hallinnon kehittämisen työ ja avoimen hallinnon edistäminen kulkevat liiaksi erillään vahvasta poliittisesta tuesta huolimatta. Suosituksiin kuuluu myös julkisuuslain tehokkaan toimeenpanon varmistaminen, osallisuuden edistäminen ja entistä suurempi synergia digitalisaatiotyön ja avoimen hallinnon työn välillä. Lue arvioiti täältä.