15.12.2017

OECD:n avoimen hallinnon suositus etenee

OECD:n Julkishallintokomitea hyväksyi kokouksessaan 21.11.2017 OECD:n Avoimen hallinnon suosituksen lähetettäväksi eteenpäin OECD:n neuvostolle lopullista hyväksyntää varten. Suosituksen hyväksyntää on edeltänyt laaja kuulemiskierros kesällä ja alkusyksystä, jonka pohjalta suositusta on muokattu muun muassa selkeämpään suuntaan ja siinä korostuu aiempaa enemmän osaaminen eli avoimen hallinnon lukutaito. OECD tulee seuraamaan säännöllisesti suosituksen toimeenpanoa ja avoimen hallinnon edistymistä jäsenmaissa. Seurannan tueksi luotavien indikaattoreiden kehitystyö on parhaillaan käynnissä. OECD:n suositus on pohjana, kun Suomessa päivitämme yhteiset avoimen hallinnon periaatteet. OECD:n avoimen hallinnon työstä lisää tästä linkistä.