22.9.2020

”On the road again” – Avoimen hallinnon ja johtamisen aluekierros hyvässä vauhdissa!

Avoimen hallinnon ja johtamisen aluekierros käynnistyi tänä keväänä, mutta jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa koronatilanteen vuoksi. Nyt kierros on jatkunut virtuaalisten tilaisuuksien muodossa. Aluekierroksen Itä- ja Keski-Suomen tapaamiset pidettiin syyskuun alussa Mikkelin, Jyväskylän ja Kuopion alueilla. Ruotsinkielinen tilaisuus oli puolessa välin kuuta ja loppukuusta aluekierroksen etappeina ovat vielä Oulu ja Rovaniemi.

Syksyn aluekierroksen tilaisuudet järjestetään nettiseminaareina (Teamsilla). Tapaamisissa käydään dialogeja aiheesta Avoin hallinto ja sen johtaminen. Keskustelussa hyödynnetään Erätauko-menetelmää ja keskitytään aiheeseen etenkin poikkeuksellisten aikojen näkökulmasta. Tilaisuuksien alussa avoimen hallinnon ja johtamisen teemasta on lyhyet alustukset ja tämän jälkeen siirrytään keskustelemaan pienemmissä ryhmissä. Dialogeissa tapahtuvaa ajatusten ja kokemusten jakoa on pidetty erityisen antoisana pysähtymisenä aiheen pariin. Noin puolentoista tunnin mittaisista keskusteluista on saatu hyvät anonyymit muistiinpanot, joita hyödynnetään myös mm. avoimen hallinnon strategian laadinnassa ja julkisen johtamisen kehittämisessä.

Aluekierroksen osana järjestetään lisäksi virtuaalinen tilaisuus alueiden kansalaisjärjestöille. Tuolloin käydään vuoropuhelua alueen kansalaisjärjestöedustajien kanssa yhteistyömahdollisuuksista avoimen hallinnon edistämiseksi.

Avoimen hallinnon koko tiimi kiittää kaikkia jo osallistuneita ja toivottaa tervetulleeksi innokkaat Oulun ja Rovaniemen alueen virkamiehet ja kansalaisjärjestöedustajat kierroksen päättäviin tilaisuuksiin!