18.12.2017

Oulu kouluttaa henkilöstöään avoimen hallinnon osa-alueisiin

Oulun kaupunki jatkaa tärkeätä työtään avoimen hallinnon edistämisessä. Oulun kaupungille ollaan laatimassa kaupunginhallituksen päätöksellä avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa. Osana tätä Oulu on järjestänyt ja järjestää koulutusta henkilöstölle. Koulutus kattaa laajasti eri osa-alueita kuten kaikkien osallisuus, selkeä virkakieli, tiedon ja päätöksenteon avoimuus sekä palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys. Oulussa on nähty, että selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttäminen lisää asukkaiden luottamusta kaupungin palveluihin ja vastaa tavoitteeseen asukaslähtöisistä palveluista. Koulutukseen kuuluu muun muassa  perusteita ja esimerkkejä selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä asukasviestinnässä, samoin siinä avataan tekstien tiivistämisen hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä, sekä tietoa Kelan työstä asiakastekstien selkeyttämisessä ja tulevasta kehittämistyöstä. www.ouka.fi