1. Rättslig bakgrund – barns och ungas delaktighet