3. Metoder för delaktighet – Individer och familjer