7. Att höra barn och unga Bedömning av konsekvenserna för barn (process)