9. Att höra barn och unga Delaktighet i rätt tid och information