26.10.2017

#Renew trust – OGP tukemaan luottamuksen vahvistamiseen tähtäävää työtä

Luottamuksen kääntäminen nousuun ja vakiinnuttaminen hyvälle tasolle on yhteinen tavoite OGP-maille. Haagissa, Alankomaissa kokoontui 32 hallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajaa miettimään yhdessä, mikä OGP:n rooli, lisäarvo ja tuki tämän tavoitteen edistämisessä voisi olla. OGP:n yhteistyössä Alankomaiden sisäministeriön kanssa järjestämä kahden päivän työpaja käsitteli kysymystä erityisesti korkean tulotason maiden näkökulmasta. Tavoitteena oli jakaa ideoita, kokemuksia ja nostaa työn kunnianhimon tasoa.

Globalisaatio, teknologian kehitys ja talouden murros ovat jättäneet monet yhteisten hyötyjen ja hyvinvoinnin kasvun ulkopuolelle ja vahvan tunteen vaikutusmahdollisuuksien epätasa-arvosta. Toisaalla myös kansalaisten vaatimukset hallintoa kohtaan ovat lisääntyneet. Edeleman-barometri onkin nimennyt vuoden 2017 luottamuksen kriisin vuodeksi.

Lukuisat maat ovat lähteneet laajalla kirjolla hankkeita avaamaan hallintoa ja päätöksentekoa yhtenä keskeisenä tavoitteenaan juuri luottamuksen kääntäminen nousuun. Luottamuksen vahvistamiseen ei kuitenkaan ole valmiita vastauksia. Nöyryys ja oppiminen ovat tarpeen, todettiin työpajassa. Siksi Haagin työpajan tavoitteena oli paitsi keskustella luottamuksen tekijöistä myös jakaa käytännön esimerkkejä eri maista, kuten Kanadasta, Koreasta, Suomesta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Australiasta ja Saksasta. Yksi kiinnostavimmista esimerkeistä oli Iso-Britanniassa toteutettu Citizens’ Assembly on Brexit. Se toteutettiin syyskuussa 2017. Lähtökohtana oli, että varsinaisesta Brexit -päätöksestä ei enää puhuta, vaan nyt etsittiin vastauksia linjaan, joka tukisi valita erityisesti kaupan ja vapaan liikkuvuuden kysymyksissä neuvottelujen edetessä.

Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelmien ( I-III) yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut ja on luottamuksen vahvistaminen. OGP:n nyt aloittama työ teemasta on lämpimästi tervetullutta ja muiden maiden kokemusten kautta saamme vahvistusta myös omaan työhömme.