Genomförandet av III handlingsprogrammet för öppen förvaltning

I Finland gäller handlingsprogrammet för den offentliga förvaltningen hela den offentliga sektorn: statsförvaltningen, kommunerna och i framtiden även landskapen. Arbetet för att främja öppenheten inom förvaltningen utförs tillsammans med medborgarorganisationer och andra samarbetsparter.

Situation för genomförandet

September 2019
Klar eller fortsätt som planerat
Lanserades bara sent eller sent på schema
Inte igång ännu eller målet är inte genomfört

Dela på sociala nätverk