Landskapsaktörer ges utbildning i principerna och handlingssätten i fråga om öppen förvaltning

Landskapsaktörer ges utbildning i principerna och handlingssätten i fråga om öppen förvaltning. Principerna för öppen förvaltning uppdateras i samarbete för att gälla också aktörer inom landskapsförvaltningen.

Utbildning i öppen förvaltning har ordnats i samarbete av Kommunförbundet, AKE-pilotprojekten och öppen förvaltning. Det finns sammanlagt 8 pilotlandskap. Olika aktörer har samlats kring samma bord. Utbildningen utnyttjar material från stödpaketet för öppen förvaltning liksom även kommunernas och andra aktörers erfarenheter och praxis.


Dela på sociala nätverk