Statens upphandlingar offentliggörs

Statens upphandlingar offentliggörs

Statens upphandlingar offentliggörs nu som öppen data i enlighet med målsättningarna i verksamhetsprogrammet. Informationsinnehållet består av offentliga upphandlingsuppgifter varav det framgår vad statliga organisationer upphandlat och varifrån de gjort det. Tjänsten (tutkihankintoja.fi) öppnades hösten 2017 och tjänsten har vidareutvecklats på basis av användarresponsen. I slutet av 2017 kompletterades tjänsten med språkversioner (svenska och engelska), nya slag färdiga illustrerade rapporter samt möjligheten att skapa ett gränssnitt till upphandlingsuppgifterna.

Möjligheterna att förbättra informationen i tjänsten utreds också, liksom även möjligheterna att publicera information om anbudstävlingen.


Dela på sociala nätverk