Tydliga och begripliga beskrivningar av reformer och tjänster som förvaltningen planerar

Stöd och utbildning i klarspråk

Focis och HAUS har producerat en timmes kurs om begripligt myndighetsspråk i den nya lärtjänsten e-oppiva (www.eoppiva.fi). Kursen kan utnyttjas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen oberoende av tid och plats.

Stöd för och försök med användningen av olika kommunikationskanaler

Målet är att samarbeta med olika aktörer såsom producenter av läromaterial och youtubare. Har inte inletts ännu.

Planeringen av spelet Öppen förvaltning har inletts och målet är att det skulle bli färdigt före
utgången av 2018.

Anvisning om informationens tillgänglighet

En betaversion av webbplatsen www.saavutettavasti.fi öppnades i juni 2018. Webbplatsen saavutettavasti.fi har riktats till informatörer inom den offentliga förvaltningen och andra som producerar eller planerar innehåll i webbtjänster. Webbplatsen innehåller rikligt med praktiska råd för hur tillgängligheten hos nätinnehåll kan förbättras på ett enkelt sätt. I maj 2018 ordnades det en workshop där man gick igenom webbplatsens struktur och testade de praktiska anvisningarna.

Webbplatsen ska utvecklas tillsammans med användarna. En egen Facebookgrupp har redan grundats för ändamålet. Mera omfattande informering och lansering planeras under hösten 2018.


Dela på sociala nätverk