Vi stärker kunnandet om offentlighetslagen inom förvaltningen

Vi stärker kunnandet om offentlighetslagen inom förvaltningen

Justitieministeriet ordnar tillsammans med HAUS två kurser om offentlighetslagen per år. Utöver dessa ordnade statsrådet och Helsingfors universitet vintern 2017-2018 utbildningstillställningar om offentlighetslagen som även kunde följas på nätet. Statens nya digitala lärmiljö eOppiva erbjuder i fortsättningen möjligheter att utvidga utbildningen som finns tillgänglig via nätet.

Mot slutet av 2018 kommer man dessutom att utarbeta en enkel kom-ihåg-lista om offentlighetslagen åt beredare med exempel på hur offentligheten och öppenheten gynnar lagberedningen och beslutsfattandets legitimitet.

Före utgången av verksamhetsprogramperioden (6/2019) utreds dessutom möjligheterna att utöka kännedomen om principerna i offentlighetslagen redan vid utbildning på andra stadiet.


Dela på sociala nätverk