Huolehditaan siitä, että hallinnon valmistelemista uudistuksista ja palveluista on saatava selkeä ja ymmärrettävä kuvaus

Tukea ja koulutusta selkeään kieleen

Selkeästä virkakielestä on laadittu (Kotus ja HAUS) tunnin kurssi uuteen e-oppiva –oppimisympäristöön (www.eoppiva.fi). Kurssi on kaikkien julkisen sektorin toimijoiden hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tukea ja kokeiluja erilaisten viestintäkanavien käyttöön

Tavoitteena on yhteistyö eri toimijoiden kuten opetusmateriaalin valmistajat ja tubettaja(t) kanssa. Ei vielä käynnissä.

Avoimen hallinnon peli on valmistunut joulukuussa 2018. Tämä Avoimuuspeli on vapaasti käytettävissä kehittämisvälineenä ja löytyy avoimen hallinnon nettisivuilta. Avoimuuspeliä tullaan markkinoimaan vuoden 209 aikana, jotta julkisen sektorin toimijat löytäisivät tämän kehittämisvälineen käyttöönsä..

Laaditaan ohje viestinnän saavutettavuudesta

Sivusto www.saavutettavasti.fi on julkaistu kesäkuussa 2018. Saavutettavasti.fi-sivusto on suunnattu julkisen sektorin viestijöille ja muille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on kattavia käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi parantaa helposti. Sivustoa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Tätä varten on perustettu oma facebook-ryhmä.