Huolehditaan siitä, että hallinnon valmistelemista uudistuksista ja palveluista on saatava selkeä ja ymmärrettävä kuvaus

Tukea ja koulutusta selkeään kieleen

Selkeästä virkakielestä on laadittu (Kotus ja HAUS) tunnin kurssi uuteen e-oppiva –oppimisympäristöön (www.eoppiva.fi). Kurssi on kaikkien julkisen sektorin toimijoiden hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tukea ja kokeiluja erilaisten viestintäkanavien käyttöön

Tavoitteena on yhteistyö eri toimijoiden kuten opetusmateriaalin valmistajat ja tubettaja(t) kanssa. Ei vielä käynnissä.

Avoimen hallinnon pelin suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena olisi saada pelin suunnittelu valmiiksi 2018 loppuun mennessä.

Laaditaan ohje viestinnän saavutettavuudesta

Sivusto www.saavutettavasti.fi julkaistiin beta-versiona kesäkuussa 2018. Saavutettavasti.fi-sivusto on suunnattu julkisen sektorin viestijöille ja muille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on kattavia käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen saavutettavuutta voi parantaa helposti. Toukokuussa 2018 järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi sivuston rakennetta ja testattiin käytännössä ohjeistusta.

Sivustoa halutaan kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Sitä varten on perustettu oma facebook-ryhmä. Ohjeistuksen laajempaa viestintää ja suurempaa lanseerausta suunnitellaan syksyn 2018 alkupuolelle.