Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista

Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista. Päivitetään avoimen hallinnon periaatteet yhteistyössä koskemaan myös maakuntahallinnon toimijoita.

Kuntaliiton, AKE -pilottien (Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön –projekti) ja avoimen hallinnon yhteistyönä on järjestetty avoimen hallinnon koulutuksia. Pilottimaakuntia on kahdeksan, joista avoimen hallinnon koulutusta on tähän mennessä järjestetty Lapsissa, Keski-Pohjanmaalla ja kahdesti Kainuussa. Helmikuussa 2019 koulusta järjestetään Pohjois-Karjalassa.  Koulutuksissa saman pöydän ääreen on koottu eri toimijoita. Koulutuksissa on hyödynnetty ja hyödynnetään avoimen hallinnon tukipaketin materiaaleja sekä kuntien ja muiden toimijoiden kokemuksia ja käytäntöjä.