Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista

Järjestetään maakuntahallinnon toimijoille koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista. Päivitetään avoimen hallinnon periaatteet yhteistyössä koskemaan myös maakuntahallinnon toimijoita.

Kuntaliiton, AKE -pilottien ja avoimen hallinnon yhteistyönä on järjestetty avoimen hallinnon koulutuksia. Pilottimaakuntia on 8 kpl. Koulutuksissa saman pöydän ääreen on koottu eri toimijoita. Koulutuksissa on hyödynnetty ja hyödynnetään avoimen hallinnon tukipaketin materiaaleja sekä kuntien ja muiden toimijoiden kokemuksia ja käytäntöjä.