Julkaistaan valtion hankintatiedot kansalaisille

Julkaistaan valtion hankintatiedot kansalaisille

Toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti valtion hankintatiedot julkaistaan nyt avoimena datana.

Palvelujen tietosisältönä ovat hankintojen julkiset tiedot, joista käy ilmi, mitä valtion organisaatiot hankkivat ja mistä hankinnat tehdään. Palvelu (tutkihankintoja.fi) on avautunut syyskuussa 2017 ja palvelua on kehitetty edelleen saadun palautteen avulla. Vuoden 2017 lopussa siihen on lisätty kieliversiot (ruotsi ja englanti), uudenlaisia valmiita havainnollistettuja raportteja ja avoimen rajapinnan luonti hankintatietoon.

Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia lisätä palvelussa olevaa tietoa. Selvitetään myös mahdollisuutta julkaista myös kilpailutusta koskevat tiedot tässä palvelussa.