Laaditaan maakuntahallinnosta selkeä ja ymmärrettävä kuvaus sekä viestitään selkeästi mikä maakuntauudistuksessa muuttuu ja miksi

Laaditaan maakuntahallinnosta selkeä kuvaus

Maakunta tutuksi – kampanja etenee. Uudistuksesta ja maakuntien toiminnasta viestimiseen on luotu sivusto www.omamaakunta.fi. Maakuntien ja järjestöjen yhteistyöhön on laadittu opas yhteistyönä (OM/KANE, Kuntaliitto, Soste, P-K Sosiaaliturvayhdistys).

Heinäkuussa 2018 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja selvityshenkilö Tuija Braxin laatima raportti ”Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa” (Sosiaali- ja terveysministeriön ra-portteja ja muistioita 26/2018, sähköinen julkaisu: www.julkaisut.valtioneuvosto.fi). Selvityshenkilö arvioi tässä raportissa järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä uudessa sote-järjestelmässä. Tarkastelu koskee sellaisten yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Järjestöaihetta käsitelty maakuntauudistuksen muutostuen demokratia- ja osallisuusverkostossa. Kukin maakunta rakentaa yhteistyötä järjestöjen suuntaan.